Informacja dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego

Informujemy,  że zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na terenie całego kraju wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz ALFA-CRP. Czas obowiązywania od dnia 23.01.2020 r. od godz. 00.01 do dnia 29.01.2020 r. do godz. 23.59. Informacje, jak należy postępować w czasie wprowadzenia stopnia alarmowego dostępne są na stronie internetowej – https://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-CRP.html

Skip to content