Otwarcie zabytkowej części Branżowej Szkoły Izby Rzemieślniczej w Rybniku

We wtorek 14.01.2020 r. zabytkowy budynek apteki byłego Szpitala Juliusz w Rybniku, odzyskał dawną świetność. W jego wyremontowanych wnętrzach powstały nowocześnie wyposażone sale do praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej.  Uroczystego otwarcia dokonali Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec oraz Prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku Andrzej Korbasiewicz.
W nowej części szkoły znajduje się 10 w pełni wyposażonych pracowni praktycznej nauki zawodów takich jak: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz- tynkarz/monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych/ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Remont obiektu współfinansowany był ze środków unijnych w ramach działania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT. Wartość całkowita realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą projektu to 2 973 817,00 zł.
Nauka w zrewitalizowanych wnętrzach zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku ma podnieść jakość kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zgłaszanym przez pracodawców.

Skip to content