Referat Komunikacji

Telefony:

Informacja 324161341 wew.21 fax. 324234522 pokój 07
Rejestracja pojazdów : 324161341 wew.: 15,16, 17,18 pokój 04
Prawa jazdy : 324161341 wew. 10, 13, 12, 11 pokój 115
Licencje : 324161341wew. 11,12 pokój 15

 

Do zadań Referatu należy w szczególności :

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów - dowód rejestracyjny
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - prawo jazdy
 3. Prowadzenie nadzoru nad stacjami diagnostycznym
 4. Prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
 5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców
 6. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych
 7. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 8. Wpisywanie osób do ewidencji instruktorów
 9. Wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób
 10. Usuwanie pojazdów na polecenie organów kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów
 11. Prowadzenie postępowań w sprawach przepadku na rzecz powiatu  pojazdów usuniętych z drogi
 12. Organizowanie egzaminów dla osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką.


Godziny urzędowania Referatu :

poniedziałek, wtorek, środa    7.30  -  15.00
czwartek    7.30  -  17.30
piątek   7.30  -   12.30


Uwaga ! Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 97, poz. 802), od 23 września 2009 r. kartę parkingową można otrzymać wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Karta parkingowa nie jest wydawana na podstawie orzeczeń ZUS, MSWiA, MON ,KRUS. Bez zmian pozostają wzory kart parkingowych, opłata oraz tryb postępowania.