Referat Funduszy Zewnętrznych

Tel. 32 416 13 57, pokój 321
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań referatu należy:

 

1. Do podstawowych zadań referatu należy:

1) bieżący monitoring możliwości pozyskania i wnioskowania o fundusze zewnętrzne wynikające z zadań Powiatu,

2) gromadzenie informacji o istniejących możliwościach uzyskania dofinansowania i informowanie komórek organizacyjnym Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w przedmiotowym zakresie,

3) współpraca i konsultowanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu planowanych przedsięwzięć w celu oceny zgłoszonej inicjatywy i wstępnej kwalifikacji do sfinansowania z odpowiednich funduszy,

4) koordynowanie przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją w celu uzyskania funduszy zewnętrznych,

5) współorganizacja działań w zakresie wyłonienia wykonawcy projektu i współpraca z komórkami merytorycznymi Starostwa w zakresie realizacji przepisów prawa w szczególności stosowania Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego,

6) monitorowanie oraz obsługa administracyjna przebiegu realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych od momentu podpisania umowy o dofinansowanie,

7) koordynacja projektów inwestycyjnych w zakresie pozyskanych środków,

8) prowadzenie stałej współpracy, w tym bieżącej korespondencji z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów,

9) nadzorowanie procesu aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,

10) realizacja celów operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie zadań komórki organizacyjnej.

2. Do zadań dodatkowych należy:

1) prowadzenie rejestru stowarzyszeń,

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

4) koordynacja działań w zakresie przeprowadzania zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

5) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach