Łukasz Norek

Łukasz Norek Łukasz Norek urodzony 15 czerwca 1981 r. Zamieszkały w Jejkowicach. W związku małżeńskim z Darią, syn Radosław. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi – tytuł magistra z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu – tytuł licencjata z wychowania fizycznego i zdrowotnego wraz ze ścieżką resocjalizacyjną. Ponadto ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – Wszechnica Polska Warszawa. Od 10 lat zawodowo związany ze Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach pracując w 12-20 Hufcu Pracy w Rybniku na stanowisku starszego wychowawcy. Nauczyciel w Zespole Szkół w Rybniku, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W latach 2010-2013 pełnił funkcję kuratora społecznego pionu karnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu, członek Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej oraz Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach