Arnold Powalla

Arnold.PowallaUrodzony w 1969 roku. Mieszkaniec Raszczyc. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Zawodowo od 30 lat związany z RAFAKO S.A w Raciborzu. Od ponad 30 lat aktywny działacz społeczny w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej na różnych szczeblach. Prezes OSP Raszczyce. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lyskach. W Radzie Powiatu reprezentuje Gminę Lyski.

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Europejskiej i Promocji, członek Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu.

Wybrany z listy Komitetu Wyborczego Ruchu Autonomii Śląska.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach