Andrzej Paulus

Andrzej PaulusUrodzony w 1978 roku. Mieszkaniec Szczerbic. Wykształcenie wyższe elektrotechniczne. Działacz społeczny i członek zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Rybnik.

Wiceprzewodniczący Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Współpracy Europejskiej i Promocji

Wybrany z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach