Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Samorząd terytorialny – powiaty w obowiązującym stanie prawnym są odpowiedzialne za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym min. za ochronę praw konsumenckich na ich terenie.

Do realizacji tych zadań powołany został organ -  powiatowy rzecznik konsumentów, do którego zadań  należy :

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem – osobą fizyczną i przedsiębiorcą, podmiotem gospodarczym, których podstawą są zawierane umowy kupna – sprzedaży, umowy zlecenia bądź o dzieło.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rybniku wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony konsumentów – udziela porad i pomocy prawnej - wyłącznie mieszkańcom Powiatu Rybnickiego i Miasta Rybnik.

Właściwym do udzielenia pomocy konsumentom jest rzecznik miejsca ich zamieszkania bez względu na miejsce zakupu towaru lub zawarcia umowy. Rzecznik nie jest rzeczoznawcą
i nie wydaje żadnych decyzji, nakazów, zakazów jak i nie nakłada na przedsiębiorców kar pieniężnych.

Wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w tym zapytania przesyłane drogą elektroniczną winne zawierać oznaczenie konsumenta:  

  • imię nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Wnioski, które nie będą zawierały imienia i nazwiska oraz adresu konsumenta, pozostaną bez rozpoznania.


Druk wniosku do rzecznika do pobrania :  www.starostwo.rybnik.pl

Mieszkańcy Rybnika i Powiatu Rybnickiego mogą się zgłaszać do Powiatowego Rzecznika  Konsumentów :

- osobiście -  poniedziałek, wtorek, środa  8.oo – 15.oo,
                 -  czwartek  15.oo – 17.3o / po wcześniejszym telef. umówieniu się /

- telefonicznie - pod numerem  32 / 4228300 wew. 35 -  fax. 32 / 4221065
- korespondencyjnie -  Starostwo Powiatowe, 44 – 200  Rybnik ul. 3 maja 31
- drogą elektroniczną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:

  • formularz zgłoszenia reklamacyjnego - pobierz
  • formularz wniosku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów - pobierz

Biuro Rzecznika Konsumentów
w dniach 14-25 kwietnia 2014 r.
nie będzie czynne.

Infolinia konsumencka (bezpłatna)
tel.: 800007707

Inspekcja Handlowa - porady konsumenckie
tel.: 323568116