Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Rybniku

 1. Eugeniusz Adamiec - przewodniczący
 2. Marek Profaska - członek
 3. Jerzy Brząkalik - członek
 4. Andrzej Paulus - członek
 5. Jan Tokarz - członek

 

 

 

 

Do zadań Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Regionalnego należy:

 

 1. Wnioskowanie w sprawach procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi.
 2. Koordynowanie prac komisji Rady w sprawach opinii do projektu budżetu, oraz przedstawianie opinii dotyczących projektu budżetu i zmian w budżecie.
 3. Opiniowanie wszelkich spraw wynikających z ustawy o finansach publicznych.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu.
 5. Kontrola gospodarowania mieniem powiatu we współpracy z innymi właściwymi komisjami.
 6. Pobudzenie gospodarczej aktywności powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach