Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Rybniku

Zarząd Powiatu w Rybniku

Poddaje się pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w
Rybniku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej*.*

**

1.Ustala się następujący sposób przeprowadzenia konsultacji:

1)pisemna forma konsultacji,

2)termin konsultacji: od 10 maja 2018r. do 18 maja 2018 r.,

3)uwagi i opinie do projektu, o którym mowa w ust. 1 można zgłaszać:

·w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31,
44 – 200 Rybnik ( decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa),

·pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4)podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania
wraz
z zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt np. adres,
numer telefonu,adres e – mail.

2.Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe, a
także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
którychdziałalność statutowa obejmuje dziedzinę objętą projektem uchwały

3. Stanowiska anonimowe nie będą brane pod uwagę.

4.Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym powyżej oznacza
akceptację w/w projektu uchwały

STAROSTA RYBNICKI

Damian Mrowiec

 


Załączniki:
Pobierz plik (Projekt.pdf)Projekt.pdf[ ]277 kB
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf[ ]1313 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach