Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Rybnickiego

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Rybnickiego" zleconego na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., przez Powiat Rybnicki, informuje, że na terenie gmin: Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Prace terenowe potrwają do 17 września 2018 r. Pracami objęte zostały lasy i grunty leśne wykazane w ewidencji gruntów jako „Ls”. Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Miasta/Gminy celem przedłożenia właścicielom lasów , zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 788)

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach