Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W październiku br. upływa kadencja części składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Sejmiku Województwa Śląskiego. Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu politycznym.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję, wybrani zostaną nowi. W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 25 maja, a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 18 października 2018 r.
Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez:
• publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego:
• młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art.5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych;
• osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną
Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 r.
W wyniku losowań wyłonieni zostaną radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.
O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku zycia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego, w tym także radni młodzieżowego sejmiku, którym kończy się kadencja.
Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów.
Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.
Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 3 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie 3 mandaty w tym:
• w okręgu nr 2 obejmującym Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński – 1 mandat;
• w okręgu nr 3 obejmującym: jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski – 1 mandat;
• w okręgu nr 7 obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty: będziński, zawierciański – 1 mandat.
W pozostałych okręgach radni zostali wybrani na 2 – letnią kadencję w 2017 r. i swoją funkcję będą sprawować do października 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz dostępnych na stronie młodzi.slaskie.pl w zakładce O nas
Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11.05.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Dodatkowe informacje w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Dialogu (tel. 32 2078 362 i 32 2078 355 e-mail: młTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf[ ]286 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach