Warsztaty Aktywnej Integracji w powiecie rybnickim

wDnia 03 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie działań w Warsztatach Aktywnej Integracji w Suminie. Warsztaty Aktywniej Integracji realizowane są w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” w ramach osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – projekt OPS i PCPR. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W uroczystości udział wzięli uczestnicy projektu wraz z opiekunami, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, logopeda, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz zaproszeni goście.
Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec. Starosta serdecznie powitał wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz pracowników Warsztatów. W swoim wystąpieniu Starosta przedstawił rys historyczny budynku, w którym mieszczą się obecnie pracownie Warsztatów, zwrócił uwagę na potrzebę wspierania osób niepełnosprawnych oraz życzył wszystkim powodzenia w realizacji działań terapeutycznych.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku Ewa Skiba przedstawiła cele oraz założenia projektu. Krótko opowiedziała o działaniach podejmowanych w poszczególnych pracowniach, terapii zajęciowej, zakresie rehabilitacji oraz zajęciach logopedycznych przewidzianych w projekcie.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla wszystkich uczestników uroczystości.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach