Jubileusz 10-lecia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach

W miniony piątek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia dwóch jednostek miejskich - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.
Na ręce Piotra Łuca Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych oraz Mariana Uherka Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej serdeczne życzenia złożyli Burmistrz Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Marek Profaska, który stwierdził:

“Podczas podejmowania decyzji o rozdziale Zakładu było szereg dyskusji, jako radny i przewodniczący Rady Miejskiej już wtedy twierdziłem mając na uwadze wszystkie dane, że jest to bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia jego funkcjonowania w tych dwu odmiennych obszarach. Z tego względu bardzo się cieszę, że tak ZDiSK jak i ZGM mogą pochwalić się całym wachlarzem osiągnieć i prac które zostały zrealizowane a część z nich mogliśmy zobaczyć przed chwilą na filmie. W imieniu Starosty Damiana Mrowca, Samorządu Powiatowego jak i własnym składam serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom oraz Dyrektorom za wielkie zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację zadań Zakładów dla dobra mieszkańców gminy oraz za efektywną współpracę. Życzę dalszego dobrego rozwoju, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz aby Wasza praca była doceniana także w aspekcie finansowym“.

Życzenia złożył również Przewodniczacy RM Bernard Strzoda. Dyrektor zabierając:  „Podczas jubileuszy warto podkreślać, że są one możliwe dzięki ludziom – zaznaczył Piotr Łuc, dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. - Dzisiaj chciałbym powiedzieć jedno – mamy dobrych ludzi, którzy uczciwie i z oddaniem wykonują swoją pracę". Podziękowania pod adresem pracowników, ale także Burmistrza i Rady Miejskiej skierował dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek. Jubileusz stanowił także okazję, aby złożyć gratulacje, podziękowania oraz uhonorować osoby szczególnie zaangażowane w tworzenie jakości pracy jednostek.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej reprezentowany przez dyrektora Mariana Uherka zostali uhonorowani przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami prestiżowymi Statuetkami Lider Zarządzania. Przyznano także Medale „Zasłużony dla Gospodarki Nieruchomościami”. Grzegorz Wolnik otrzymał złoty medal, Marian Uherek otrzymał złoty medal, Jolanta Kokowska otrzymała srebrny medal, Dorota Chudyk – srebrny medal, Joanna Tabacka -brązowy medal, Ewa Zieleźny – brązowy medal.
Wyróżnienie za wieloletnią pracę na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wkład pracy włożony w rozwój jednostki otrzymali: Piotr Łuc, Kazimierz Skuta, Iwona Wawrzyczek, Krystyna Michalik, Janina Michalska.
Wyróżnienie za wkład pracy włożony w rozwój jednostki otrzymali: Maja Dominek, Łukasz Korus , Robert Bluszcz, Waldemar Walento.
Na wniosek harcmistrza Hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach Janusza Jaśka, komendantka chorągwi ZHP harcmistrz Anna Peterko przyznała honorową odznakę ruchu przyjaciół harcerstwa, którą otrzymał dyrektor ZDiSK-u Piotr Łuc. To podziękowanie za pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej. Również przedstawiciele związków zawodowych ZDiSK-u złożyli podziękowania na ręce dyrektora Piora Łuca.
W wydarzeniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Andrzej Raudner, sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło, Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek oraz wiceprezes Edyta Koster, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Michalczyk, komendant komisariatu policji w Czerwionce-Leszczynach Roman Chlubek, emerytowany dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Leonard Piórecki, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, naczelnicy i kierownicy wydziałów Urzędu Gminy i Miasta, przedstawiciele zakładów pracy, firm i instytucji związanych z zakładami świętującymi jubileusz, a także pracownicy i emeryci ZGM-u i ZDiSK-u.
O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Miejska Dębieńsko pod dyrekcją Wojciecha Pukowca. W koncercie wystąpili: Orkiestra Miejska „Dębieńsko” oraz soliści – Sabina Kierpiec, Iwona Blacha, Mieczysław Kierpiec, Joanna Spandel i Marian Chrobok.

 • Jubileusz 10-lecia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach _1
 • Autor: UGiM Cz-L
 • Odsłon: 125
 • Jubileusz 10-lecia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach _2
 • Autor: UGiM Cz-L
 • Odsłon: 128
 • Jubileusz 10-lecia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach _3
 • Autor: UGiM Cz-L
 • Odsłon: 128
 • Jubileusz 10-lecia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach _4
 • Autor: UGiM Cz-L
 • Odsłon: 119

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach