Informacja dla rodziców dotycząca powstania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach

Informujemy, że Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach został wyznaczony do pełnienia funkcji Ośrodeka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Powiecie Rybnickim w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-wychowawczo-opiekuńczego należy:
- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
- prowadzenie akcji informacyjnych;
- monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach