XVI edycja Konkursu „EKOLAURY PIE 2017”!*

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Celem Konkursu jest:

1.  wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
2.  popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
3.  promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:

1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
4. Ekoprodukt, zielone technologie
5. Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
6. Energooszczędność, efektywność energetyczna
7. Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
8. Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

oraz, po raz pierwszy :

1.  Czystsza Produkcja  (dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego).

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE, do dnia 30 czerwca 2017 r. W załączeniu formularz zgłoszeniowy do konkursu, regulamin konkursu, zapowiedź

Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html_

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Powiat w liczbach

polska w liczbach