Referat Inwestycji i Remontów

Referat Inwestycji i Remontów

Tel. 32 416 13 61, pokój 320
adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań referatu należy:

1) administrowanie budynkiem Starostwa Powiatowego pod względem remontowo-budowlanym,

2) administrowanie i zarządzanie zasobem majątkowym ruchomym Powiatu poza siedzibą Starostwa,

3) administrowanie zasobem majątkowym nieruchomym Powiatu poza siedzibą Starostwa pod względem remontowo-budowlanym z wyjątkiem nieruchomości oddanych w trwały zarząd,

4) organizowanie prac i kierowanie działaniami pracowników obsługi Starostwa wykonującymi prace remontowe – budowlane,

5) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym dla realizowanych prac,

6) gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej,

7) planowanie  potrzeb  remontowo - inwestycyjnych Powiatu,

8) uzgadnianie planowanych działań z konserwatorem zabytków w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,

9) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych remontów
i inwestycji,

10) przygotowywanie i weryfikacja niezbędnej dokumentacji stanowiącej  podstawę wszczęcia procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,

11) udział w pracach komisji wyznaczonych do prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych,

12) weryfikowanie dokumentacji złożonej w toku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

13) przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,

14) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne,

15) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Powiat inwestycjami i remontami,

16) wykonywanie obowiązków koordynatora ds. bhp przy wykonywanych pracach remontowo-budowlanych,

17) uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,

18) opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego i przekazania środka trwałego,

19) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,

20) współdziałanie z referatami i wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych remontów i inwestycji.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach